XESC


Entre les finalitats de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya destaquen:

a) establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes.

b) fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius.

c) organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius.

d) col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius.

e) promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’Educació per a la Sostenibilitat i els seus resultats.

f) potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades.

g) establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o internacionals