Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat a Ripollet

Instituts i escoles públiques i concertades de Ripollet

La Casa Natura va acollir el passat dilluns, 23 de novembre de 2015, la primera trobada de la xarxa per l'educació per a la sostenibilitat de Ripollet (XES) d'aquest curs 2015-2016, que té com a objectiu esdevenir una taula de treball en la que s'abordaran qüestions relacionades amb el medi ambient.

El principal objectiu és el treball en xarxa, compartir experiències, desenvolupar projectes de formació i participar en campanyes educatives i en projectes de planificació municipal. 

Van participar els representants de les escoles Anselm Clavé, Gassó, FEDAC, el col·legi Sant Gabriel, INS Can Mas i la llar d'infants Xiquilandia; també van participar el Centre de Recursos Pedagògics, l'Associació Ripollet Natura (Casa Natura), la tècnica de Medi Ambient i Parcs i Jardins, Rosa Moragas i es va excusar el Regidor de Medi Ambient, el senyor Ramiro Moldes.

Actualment l’Ajuntament vol impulsar campanyes d’educació ambiental per a la reducció de residus. Aquestes campanyes es poden convertir en projectes per treballar en l’àmbit escolar com són: la millora de la recollida de la fracció orgànica, la reutilització del paper i la minimització de l'ús del tetrabrik, entre d'altres.

Una altra campanya és la d'educació per recollir els excrements dels gossos.

La Casa Natura assessora les escoles per realitzar projectes d'horts, per a la seva gestió, pel tractament de les plagues, entre d'altres.
Un projecte interessant a desenvolupar a les escoles és la possibilitat d'instal·lar hotels d'nsectes. 

La horta social situada a la zona de Baricentro es un bon exemple de gestió ecològica i social d'una horta, es poden organitzar visites guiades per a l'alumnat de les escoles del municipi.

El parc Pinetons, els Pinetons i la zona de Mas Duran de Montcada formen un corredor de gran importància mediambiental. Actualment es vol implantar el projecte “Testing”, que es tracta d’uns projectes guiats per tal de detectar la biodiversitat de la zona. 

Aquesta activitat es vol desenvolupar des de la jugateca ambiental per tal de crear una base de dades ambientals de la zona i seria interessant realitzar un cens de nius d’orenetes.